Elektriciteten

Menneskets Kendskab til Elektriciteten må siges at være så gammelt
som Menneskeslægten selv; thi i Lyn og Torden har de elektriske Kræfter
fra de ældste Tider trådt Menneskene i Møde på en vildere og vold-
sommere Måde end de andre Naturkræfter. Men vi ved ikke, når Men-
nesket først lærte selv at frembringe elektriske Kræfter, eller hvem der
først har opfundet denne Kunst. Opfinderen kan have været en lille Dreng,
der for årtusinder siden under sin Leg ved Danmarks Kyst fandt et
Stykke Rav, pudsede det med en Flig af sin Skinddragt og opdagede, at
Ravet efter Gnidningen tiltrak Hårene i Skindet eller lette Dun. Men
den samme lagttagelse er sikkert gjort mange forskellige steder, og hvor-
fra Kundskaben derom først har udbredt sig i videre Kredse, kan ikke
afgøres.

Imidlertid er det Oldtidens Grækere, der har overleveret os de første
skriftlige Beretninger om denne mærkelige Egenskab hos Ravet, som de
vistnok fik fra Vesterhavets og Østersøens Kyster gennem fønikiske Sø-
mænd: og det er fra det græske Navn for Rav, , Elektron“, at Ordet
Elektricitet senere er afledet; Ordet Elektron skal forøvrigt selv være
dannet af et græsk Ord, som betyder at tiltrække. Allerede den græske
Filosof Thales, der levede i Milet c. 600 f. Kr., kendte Ravets Evne til
efter Gnidning at tiltrække lette Ting som Dun og Avner. Thales sagde.
at Ravet blev besjælet, men han anede næppe, at den „ånd”, han ved
sin Gnidning kaldte frem af Ravet, en Gang skulde blive en mægtig
Hjælper for Menneskeslægten, en Hjælper, som på Menneskets Bud kunde forvandle Nat til Dag for ham, føre hans Tanker med Lynets Fart
til Jordens fJerneste Egne, bevare hans Stemmes Klang til kommende
Slegter, spende de brusende Bjærgbække for hans Vogn og Plov, ja, tvinge
dem til at koge hans Mad og varme hans Hus.


Privatlån og lån uten sikkerhet med betalingsanmerkninger


Foreløbig gik der over to årtusinder, før man nanede videre, end
Thales var nanet. Et betydningsfuldt Skridt fremad blev først gjort i
England af Dronning Elisabeths Læge, William Gilbert af Colchester
(1540-1603), da han udgav Bogen De magnete. Ved denne Bog har
Gilbert grundlagt bande Magnetismen og Elektriciteten som Videnskaber.
I forrige århundrede er de smeltet sammen til én, idet Elektriciteten
optog Magnetismen i sig og derved blev til en verdensomdannende Magt
efter at den først havde gennemlebet en lang Barndomstid, hvor de elek
triske kræfter, Mennesker frembragte, kun kunde bruges til Legeværk.

Men vi må dvæle lidt ved Barndomstidens Legeværk for bedre at blive
i Stand til at forstå senere Tiders Storværker.

Gilberts Værk.
Gilbert var en af de Mænd, som for 3 århundreder
siden indledede en ny Periode i Naturvidenskabens Historie, idet de fra
Studiet af Oldtidsforfatternes Skrifter om Naturen vendte sig til denne
selv, stillede den Sporgsmål og bøjede sig for dens Svar, selv om de
stred mod den hævdvundne Lærdom. I Fortalen til De magnetesiger
Gilbert selv:


Hvor kan man finde de bedste billigste kviklån


 
Sande Visdomselskere, frimodige ånder, som seger Kundskab ikke
blot i Boger, men hos Tingene selv, Eder alene har jeg tilegnet en ny
Slags Forskning. Men hvis nogen af Eder finder Grund til ikke at gå
ind pas de fremsatte Anskuelser, lad ham så fæste sin Opmærksomhed
ved den store Mengde af Eksperimenter og Opdagelser: thi det er dem.
der bringer al Forskning til at blomstre; vi har gravet dem op med megen
Meje, under søvnlose Nætter og med store Pengeofre.” – 1 18 år havde
han arbejdet med de Eksperimenter og Teorier, han fremførte i .De
magnete”. Der er intet i denne Bog.” siger han, som ikke er blevet
undersøgt og atter og atter udført og gentaget under vore øjne. Han
beder enhver, der føler Lyst til at gøre Indvendinger mod Resultaterne,
om at gentage Eksperimenterne for sig selv omhyggeligt, behändigt og
dygtigt, men ikke tankelost og klodset.-