Category Archives: Uncategorized

Danmark tester 12 gange mere for Covid19 end Sverige.

Hvad har det af konsekvenser for danske skatteborgere? Har antallet at test indflydelse på antal positive? Hvad effekt har det høje antal positive på den samfundsøkonomien?

Lad os starte med at se på de rå statistikker.

Covid19 vs Influenza

Sverige har siden januar 2020 officielt haft 11 319 som har overlevet Covid19 per 100 000 indbyggere. De har haft 148 der er døde med Covid19 per 100 000 indbyggere. Det er en dødlighed på 1.3% over hele perioden. Sammenlignet med influenza epidimien i 2018 havde sverige officielt 137 tilfælde af Influenza per 100 000 indbyggere og 27 der døde med influenza per 100 000 indbyggere. Det er en dødlighed på 19.7%, altså mere end 10 gange mere end dødligheden for Covid19.

Danmark har i samme periode haft 6 925 som har overlevet Covid19 per 100 000 indbyggere. De har haft 48 der er døde med Covid19 per 100 000 indbyggere. Det er en dødlighed på 0.6% over hele perioden. Sammenlignet med influenza epidimien i 2018 havde Danmark officielt 98 tilfælde af Influenza per 100 000 indbyggere og 37 der døde med influenza per 100 000 indbyggere. Det er en dødlighed på 37,7%, altså mere end 50 gange mere end dødligheden for Covid19.

Kan de virkelig passe? Det er et godt spørgsmål. Måske skal statistikkerne ses i lyser af at Danmark nok havde mere end 98 tilfælde af influenza per 100 000 i 2018. Men man testede ikke på samme måde som man gør med covid19. Ville antallet af positive af influenza i 2018 have været højere hvis vi testede mere? Ja helt klart. Vi ville nok i perioden have haft langt flere positive tests. Men holder man det totale antallet af døde med Covid19 op imod det totale antal døde i perioden fra januar 2018 til november 2019, altså længde af periode som vi har Covid19 statestikkerne, så døde der i perioden fra januar 2018 til november 2019 over 3 640 af influenza. Til sammenligning er der døde 2 829 med Covid19. Altså er influenza stadig mere dødelig end SARS-Cov-2. Men hvorfor fokuserer man så ikke på det? Godt spørgsmål.

Dødsårsag

Hvad med tallenes integritet? Når en person bliver registreret som død med Covid19, hvad han andre underliggende sygdomme?

Hvad har alt den testen haft at omkostninger for statskassen. Hvis vi kigger på de rå omkostninger på den billigste test sin er antigen testen, så er prisen for et test kit 5 USD eller ca. 32 kr. Med over 91 742 300 tests vil denne omkostning beløbe op i mindst 2 935 753 600 kr. svarende til 1060 kr. per husstand i Danmark. Vi vil følge op med mere detaljerede tal senere.

Kilder
https://www.worldlifeexpectancy.com/sweden-influenza-pneumonia

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/influenza-in-sweden/?pub=63511

https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/borgere/befolkning/doedsfald

Industri 4.0 og blockchain -teknologi

Der er mange komponenter i Industri 4.0, hvoraf nogle endnu ikke er fuldstændigt definerede eller fuldstændigt forstået. Andre komponenter vil dukke op, efterhånden som teknologien forbedres. Disse nye værktøjer vil helt sikkert forbedre de potentielle resultater af Smart Manufacturing -løsninger.

Noget af tilbageholdenheden er drevet af frygten for afbrydelse af produktionen, tab af indtægter eller kundetilfredshed. Andre er bekymrede for ikke at nå den “forventede” investorer tilfredshed og investeringsafkast. Et af de største modstandsområder har imidlertid at gøre med arbejdsstyrken og de potentielle indvirkninger på virksomhedskulturen.

Hvad er inkluderet i dagens Industri 4.0 -løsninger

I dag implementerer Industry 4.0 eller Smart Manufacturing -systemer nogle eller alle følgende systemer:

Internet of Things (IoT)

Automation/Robotics

AM (Additive Manufacturing)

AI (Artificial Intelligence)

Blockchain Technology.

Internet of Things

Internet of Things (IoT) i fremstilling og produktion betyder implementering af sensorer af alle typer, der er integreret i fremstillingsprocessen, og dermed muliggør indsamling af data. Men for at udvide dette uden for produktionsområdet er det nødvendigt med sammenkoblingen via internettet, IoT er også integreret i dagligdags objekter, så de kan sende og modtage data. Dette gør det muligt for færdige produkter, der har forladt producenten, at give feedback om fejl, produktsvagheder, hvilket igen kan hjælpe producenten med at forbedre sin garanti. Disse sensorer kan måle værdier som bevægelse, varme, tryk, fugt eller fugtighed og vibrationer. Oplysningerne kan indsamles, lagres og analyseres i realtid. Sensorerne er relativt billige, og mange af dem kan installeres uden at deaktivere eksisterende udstyr.

Der kan være udfordringer med at tilslutte disse enheder til dine eksisterende netværk. Der kan være overvejelser relateret til omkostningerne ved at gemme indsamlede oplysninger og til at behandle/analysere disse data. At bestemme, hvad der er relevant og værdifuldt at indsamle, er afgørende for styringen af de løbende omkostninger.

Men der er også andre overvejelser. Disse omfatter det netværk, der bruges til at overføre dataene fra sensoren til lagerenheden og derefter til det system, der skal udføre analysen. Sikkerhed fra ondsindede hackere. Hvis dataene flyttes over et privat netværk, er der mindre bekymring. Men brug af det offentlige internet kan være en betydelig risiko. “Tab af data eller datalækager kan udgøre en betydelig risiko, der kan resultere i retssager. At data kan blive genstand for søgsmål, og i denne verden, hvor virksomhedsspionage og tyveri af intellektuel ejendomsret er almindelig, øges denne risiko. Denne risiko er ofte undervurderet af ingeniører under udviklingen af nye teknologier, siger Marine Engieer Rene Holmgren fra Crispo Group på Malta.

Automatisering / Robotic

Automatisering/robotic har eksisteret i årtier. Automatisering i produktionslinjer med store mængder inden for forbrugerprodukter, lægemidler og andre sektioner er normen. Store robotter, der er i stand til at flytte tunge halvfabrikater eller store slutprodukter, er også normen på steder som f.eks. Bilindustrien. Forskellen er, at automatisering forstærkes yderligere med digital kontrol og analyse. Der er mange virksomheder, der tilbyder automatiseringsløsninger, der kan understøtte produktionsmiljøer med lav volumen/høj blanding og/eller massetilpasning. Robotter kombineres nu med IoT, så sensorerne integreres problemfrit for at forbedre både vedligeholdelse og kvalitetskontrol. Inteligente robotter arbejder sammen med produktionsarbejdere og bruges nu til at udføre funktioner som inspektion for at eliminere enhver subjektivitet, som et menneske ellers ville tilføje i processen. Som et eksempel kombineres kameraer nu med robotter til visuel inspektion.

Additive Manufacturing (AM)

Additive Manufacturing (AM) anvendelsen fortsætter med at vokse. Nye materialer, enhedsforbedringer og cyklustidsreduktioner dukker op hver dag. Nogle af de vigtigste fremskridt er ved at forbedre Efterbehandlingsprocesser. Dette inkluderer bedre overfladekvalitet og nye sorter inden for overfladestrukturering.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) anvendelse i de første installationer er primært fokuseret på “forudsigelig” vedligeholdelse. Vi begynder at se flere “forudsigelige” analytiske anvendelser dukke op. Dette giver et stort lovning om at få størst udbytte af AI. Den “forudsigelige” vedligeholdelse hjælper med at forudse, hvordan og hvornår produktionsudstyr vil bremse eller fejle.

Dette giver indsigt i fejl, før de materialiseres, og derved sikre mindst mulig forstyrrelse og maksimering af oppetid. AIs mange applikationer er meget knyttet til IoT. De oplysninger, der indsamles fra IoT -enheder, er kun værdifulde, hvis de sættes i relation til produktionen, og derudover, hvis det er “handlingsmæssigt”, hvilket giver mulighed for værdiskabelse.

Blockchain -teknologi

Der er et stort potentiale for blockchain i produktionsvirksomheder. Større synlighed på tværs af alle områder af processen fra leverandører, strategisk indkøb, indkøb og leverandørkvalitet helt ud til selve produktionen, der omfatter overvågning og service på maskinniveau. Her kan blockchain muliggøre en helt ny fremstillingsforretningsmodel. Forsyningskæder er grundlaget for alle produktionsvirksomheder, hvoraf de fleste er i stand til at gøre brug af blockchains distribuerede ledger og blokbaserede tilgang til at lagre værdi-udvekslingstransaktioner for at forbedre effektiviteten. Richard Waterhouse, Chief Strategy Officer, NBS, anerkender den sande værdi af blockchain og mener, at dens indflydelse kun vil stige. “Blockchain -teknologien bruges i stigende grad inden for fremstilling, især i forsyningskæden. Mange industrier, herunder luftfart og lægemidler, har veldokumenterede problemer med plagiat, og brug af blockchain kan være med til at sikre, at komponenter er ægte, ”siger han.

Potentialet er endnu større, når det kommer til at løse cybersikkerhedsproblemet set i IoT. “Da data, der sendes og gemmes via blockchain er krypteret, valideret, revideret og uforanderligt, er manipulation eller sletning af data meget vanskeligere end på et traditionelt netværk. Et angreb som det vi så på Colonial Pipeline, ville have været umuligt, hvis kommunikation blev gjort gennem en blockchain. ” siger Marine Engineer Rene Holmgren, Crispo Group, Malta.

Dette er allerede anerkendt af frontløberne inden for teknologi, forsvarsindustrien. Ifølge Accenture planlægger 86% af forsvarsindustrien at integrere blockchain i protokollerne inden for de næste tre år, især inden for cybersikkerhed. Blockchain ses som en legitim databeskyttelse for militær, forsvarsentreprenører og luftfartsvirksomheder, der huser nogle af de mest følsomme oplysninger (koordinater til missioner, identificerbare medarbejder-/personaleoplysninger, nye teknologier osv.).

Hurtig implementering

Hurtig implementering hjælper med at fjerne frygt, usikkerhed og tvivl i forbindelse med implementeringer i Industri 4.0. Der kommer frygt fra medarbejderne – vil det få mit job til at blive overflødig. Ledelsen er bange for fiasko fra både et økonomisk perspektiv, herunder ikke at opfylde ROI -mål, uforudsete omkostninger og vil hovedsageligt forsinke leverancer til mine kunder på grund af komplekse installationer og afbrydelse af arbejdsgangen under opsætning og test.

Både store og små virksomheder kan drage fordel af at implementere nogle af disse nye systemer. Mindre virksomheder skal ikke være tilbageholdende. Der er overkommelige aspekter af Industri 4.0, som let og let kan implementeres. Der er ingen tvivl om, at konkurrencedygtigheden skifter hver gang en af dine konkurrenter vedtager en 4.0 -forbedring. Så gå ikke glip af muligheden. Lad være med at tro på, at disse muligheder ikke er relevante for din produktionsvirksomhed.

Gå i gang nu!

Sundhedsstyrelsen er amatøragtig!

Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsen er blandt de mest magtfulde i Danmark lige nu. De kan med et enkelt opkald lukke hele stifter og byer ned. Men kan vi regne med at de ved hvad de laver? Og kan vi regne med at deres beslutninger er baseret på fakta?

Vores research team har bedt om aktindsigt hos sundhedsstyrelsen.

Vi spurgte ind til aldersfordelingen blandt dem der er døde at Covid19 i perioden 1. Januar 2020 til 30 Juni 2021. Dette burde være tal der er tilgængelige da de kan fortælle om hvor vi skal styrke vores sundhedssystem og hvem der er i risiko gruppen.

Svaret fra Sundhedsstyrelsen var følgende “Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at styrelsen ikke er i besiddelse af en sådan opgørelse. Styrelsen er således ikke i besiddelse af decideret dokumenter mv., der omfattes af din anmodning.”

Men kan derfor undrer sig over hvad Søren Brostrøm bygger hans argumentation på.

Giv din mening. Ville du forvente at Sundhedsstyrelsen havde sådan en opgørelse? Del på Facebook og skriv den kommentar.

Danske Læger der anbefale Covid-19 Vacciner

Læger der anbefaler vaccine til Gravide.

Annemette Lykkebo, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Per Damkier, overlæge og professor i klinisk farmakologi ved Odense Universitetshospital

Læger der anbefaler vaccine til børn under 15 år

Virolog Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

Covid-19 in India – Why is it hitting so hard?

One reason could be found in the fact that 80-90% of people in India have Vitamin D deficiency, according to a study from 2018.

The Study point out that “Vitamin D deficiency is prevalent worldwide. This deficiency has many consequences which are still being explored, apart from the well-known skeletal complications. The prevalence of Vitamin D deficiency ranged from 40% to 99%, with most of the studies reporting a prevalence of 80%–90%. It was prevalent in all the age groups and high-risk groups alike. With the consequences of Vitamin D deficiency, namely, autoimmune diseases, cardiovascular diseases, cancer, and tuberculosis being explored, we can imagine the burden it would cause in our country.”

Why is that? Its all in the diet.

“Our Indian diet generally fails to satisfy the daily requirement of Vitamin D for a normal adult. This stresses on the need for fortifying various food with Vitamin D, through the national programs. This silent epidemic should be addressed appropriately with concrete public health action.”

The consequences are here now, but there is more focus on a quick fix with a vaccine even thou thousands of lives could be saved with a simple focus on proper vitamins.

Source: US National Library of Medicine National Institutes of Health

Need To Know More About Concussions And Snowboarding

If you snowboard, you probably know someone who has gotten a concussion, or maybe you’ve even had one yourself.

But how much do you really know about concussions?

If you’re going to snowboard, you need to understand what concussions are, how they happen, and what to do if you think you have a concussion. If you don’t have this knowledge, you won’t know to prevent yourself from getting a concussion or recover from one.

In this guide, we’re going to walk you through the what, why, and how of concussions. We’ll talk about preventative measures you can take, why you should treat them seriously, and how to heal after a concussion.

Read full article here

Norge-finans.com tilbyr nå enda flere lån

I dagens samfunn er folk mer og mer vant til at alt skjer raskere enn før. De fleste ønsker ikke å vente mange minutter på informasjon etter at flere og flere løsninger har blitt sanntidsløsninger som tilbys via internett. Du trenger ikke å gå tilbake mange år siden du måtte låne penger før det var vanlig å fylle ut en lånesøknad på papir, og du måtte vente lenge før du fikk en telefon fra en bankrådgiver som trengte mer informasjon og deretter du måtte vente. enda lenger etter at søknaden ble sendt i posten til en overordnet som skulle godkjenne søknaden.

Forbrukslån på dagen var helt utenkelig. Selv kortsiktige lån som skulle være innskudd til et pantelån kunne overføres, var heller ikke lån på dagen. Du opplevde ofte det samme hvis du skulle kjøpe dyre forbruksvarer. Hvis du måtte kjøpe en båt eller en bil, måtte selgeren vente til du kunne få utstedt en bankoverføring for å få en større mengde penger overført, eller du måtte vente i flere dager før den kunne overføres fra konto til konto.

I tillegg brukte de mer tid på å vurdere om de skulle kjøpe bil eller båt. I dag forventes alle transaksjoner å skje umiddelbart, som med sms låne og du er ikke vant til å måtte vente på at noen skal behandle en lånesøknad. I dag vil du få beskjed om at du kan låne penger på minuttet, og du vil låne penger på dagen.

Gilbert værk

Gilberts Værk.-Guerickes Forsøg. – Ledere og Isolatorer. – Elektrisk Pendul og
Elektroskop. – Hvad er Elektricitet: – To Slags elektriske Tilstande.- Gnidnings-
elektrisermaskinen. – Leidnerflasken eller Kondensatoren. – Elektrisk Fordeling. –
Forsøg på at anvende Gnidningselektriciteten.

Ikke mindst, fordi Gilbert gik frem på den angivne Måde og viste
andre samme Vej, fortjener han at kaldes Grundlæggeren af den elektriske
Videnskab; ser vi alene på Resultaterne, må hans Arbejde kun kaldes
en ringe Begyndelse. – Hans Arbejde bestod væsentlig deri, at han for en stor Mængde forskellige Stoffer undersøgte, om de ligesom Rav fik
Tiltrækningskraft ved Gnidning. Det viste sig, at dette bl. a. var Tilfældet
med Diamant, Safir, Bjærgkrystal, Svovl, Harpiks. Glas m. m., medens der
var mange andre Stoffer og deriblandt navnlig Metallerne, som han ikke
kunde gøre tiltrækkende. Den ved Gnidning frembragte Tiltrækningskraft kaldte han den elektriske Kraft og de Stoffer, der bar sig ad
som Rav, kaldte
han elektriske, de
andre uelektriske disse sidste Benævnelser har man
imidlertid atter måttet opgive af Grunde, vi snart
skal lære at kende.

Selve Ordet Elektricitet har Gilbert
ikke brugt; det er
først indført adskilligt årtier senere, måske af Irlænderen
Boyle, der 1675
udgav en Bog med Titlen “Om mekanisk Frembrin-
gelse af Elektricitet“.

Gilberts magnetiske Undersøgelser bragte tilsyneladende mere betyd-
ningsfulde Resultater end de elektriske; men her havde han også et fyl-
digere Grundlag at bygge på. Allerede i Oldtiden vidste man, at visse
Jernmalm havde Evne til at tiltrække Jern; og på Gilberts Tid havde
Sømændene længe brugt Kompasset som Vejviser på deres Rejser. Et
sådant Kompas kunde simplest dannes af et Stykke af den tiltrækkende
Jernmalm, som lå på et Bræt, der svømmede i et Fad Vand: Malm
stykket vilde da altid vende en bestemt Side mod Nord. Malmen kaldtes
Magnetsten, vistnok fordi sådan Malm fandtes ved Magnesia i Lilleasien.

I Stedet for selve Malmen kunde man imidlertid bruge en tynd Stålstang,
som ved Strygning med den tiltrækkende Malm fik samme Egenskaber
som denne; anbragt på et svømmende Bræt eller ophængt, så at den
frit kunde dreje sig om en lodret Akse, vilde den indstille sig med den
ene Ende mod Nord og den anden mod Syd. At den retningsvisende
Stålstang (Magnetnål, Kompasnål) ikke pegede lige mod Nord, men
afveg lidt fra Nord-Sydlinjen og ulige meget på forskellige Steder af
Jorden, vidste man også på Gilberts Tid. Han samlede imidlertid al 11-
dens Viden om Magnetstenen og Kompasnålen til et ordnet Hele og
føjede talrige nye Oplysninger til.

Blandt andet fremhævede han klart Forskellen mellem den elektriske
Tiltrækningskraft hos gnedet Rav, Svovl, Glas O. s. v. og den ,magnetiske“
Tiltrækningskraft hos Magnetstenen og
hos Jern eller Stål, der var strøget med
den; tidligere havde man sammenblandet
disse Kræfter. Medens den elektriske Til-
trækning virker på alle lette Ting, hvad
Stof de end er af, virker den magnetiske

Tiltrækning kun på Jernmalm, Jern og Stål, altså på de Stoffer, der selv kan
blive magnetiske, men til Gengæld er
den som oftest langt stærkere end den elektriske. Medens den elektriske
Tiltrækningsevne kun holder sig kort Tid og navnlig svinder hurtigt
bort i fugtigt Vejr, er Magnetismen en naturlig og varig Egenskab hos
Magnetstenen; også hos Stål, hvor den fremkaldes ved Kunst, holder
den sig i lang Tid temmelig usvækket, særlig når det er hårdt Stål;
blødt Jern, som hurtigt og let bliver magnetisk allerede ved Nærmelsen
af en Magnetsten eller en Stålmagnet, kan derimod ikke bevare Magne-
tismen. Endvidere kan vi nævne, at den elektriske Tiltrækningsevne for-
deler sig helt anderledes over en gneden Stang af Glas, Svovl eller lign.
end den magnetiske over en Stålstang. Glasstangen bliver tiltrækkende
overalt, hvor man gnider den, Stålstangen kun i Nærheden af Enderne;
dypper man en Magnetstang i Jernfilspåner, hænger der et tykt Lag på
ude ved Enderne, men færre og færre ind mod Midten, og herinde i
Reglen slet ingen. Anbringer man Magnetstangen, så at den kan dreje
sig, vil den som nævnt stille sig således, at den peger mod Nord med
den ene Ende, der kaldes Nordenden eller Nordpolen”, mod Syd med
den anden Ende (Sydenden eller , Sydpolen“), medens den elektriske
Glasstang vilde stå lige godt i alle Retninger. Nærmer man på forskellige Måder to drejelige Magnetnåle til hinanden, viser det sig, at den
enes Nordende tiltrækker den andens Sydende, medens derimod
de to Nordender frastøder hinanden, og de to Sydender ligeledes
frastøder hinanden; at også elektriske
Legemer kan virke frastødende, om end
efter andre Regler, viste sig snart; men
dette havde Gilbert endnu ikke opdaget.
Hvis man har en Stålmagnet, kan man
let tilvejebringe en drejelig Magnetnål,
idet man med Stålmagnetens ene Ende
stryger en Strikkepind gentagne Gange,
stadig i samme Retning og derefter nedlægger Pinden i en Fure i en stor Kork-
Kompasnål.

I Tyskland lykkedes det Otto v. Guericke (1602-1686), Borgmester
i Magdeborg, bekendt som Luftpumpens Opfinder, at forstærke de elek-
triske Virkninger betydeligt, idet han lavede, hvad man kunde kalde den
første Elektrisermaskine. – Det var en Svovlkugle, gennem hvilken der
gik en Jernaksel med et Håndsving, så at det hele kunde anbringes i
et Stativ og drejes rundt. Når man under Omdrejningen holdt Hånden
– der måtte være tør — på Kuglen, blev denne stærkt elektrisk.
Guericke gjorde nu et par nye og mærkelige Opdagelser. Han så, at
et Dun, som blev tiltrukket af Kuglen, atter blev “frastødt af den, efter at
det havde berørt den; ja, når han tog Jernakslen med Kuglen i Hånden,
kunde han jage det frastødte Dun rundt i Luften, idet det hele
Tiden flygtede for Kuglen. Til den tidligere kendte elektriske Tiltrækning
kom der altså nu en elektrisk Frastødning.


What to know about beauty?


Endvidere fandt Guericke, at det af Svovlkuglen frastødte Dun blev
tiltrukket af forskellige uelektriske Genstande, f. Eks. af hans eget
Legeme. Det fløj f. Eks. hen på hans Næse; men efter at det havde
rørt ved Næsen eller en Finger, kunde det atter tiltrækkes af Svovlkuglen, så at det altså kunde fare frem og tilbage mellem Kuglen og
en Finger.
For at gentage Guerickes Forsøg behøver man ikke at have nogen
Slags Elektrisermaskine. Svovlkuglen kan bl. a. erstattes af et Glasrør
(f. Eks. et Lampeglas), en Glasstang eller en Flaske, som man tørrer godt,
helst ved Varme, og derefter gnider med en Uldklud eller et Silketørklæde.
1 Stedet for et Dun kunde man bruge små, ganske tynde Papirstumper
eller tyndt Bladaluminium. Særlig godt til Gnidning af Glas er forøvrigt
en blød Læderlap, hvorpå der er strøget Amalgam, d. v. s. en Blanding
af Kviksølv og andet Metal. (Et godt Amalgam til dette Brug kan dannes
af Tin, Zink og Kviksølv. Men det er ikke så let at lave og købes derfor
helst tilberedt. Læderet indgnides med en lille smule Tælle eller renset
Svinefedt; Amalgamet pulveriseres fint og strøs på, hvorefter det ind-
gnides godt med en korkprop el. lign.).

Ved at gnide sin Svovlkugle i Mørke iagttog Guericke, at Gnidningen
frembragte et tydeligt, men svagt og uroligt Lys ved den gnidende Hånd.
Tillige kunde han altid under Gnidningen høre en svag Knitren, når
han nærmede Øret til Kuglen. Lignende Lys- og Lydfænomener blev
snart frembragt af andre; det viste sig, at man af stærkt elektriske Gen-
stande kunde trække små Gnister, der ledsagedes af svage knald, og
man anede, at dette var Lyn og Torden i formindsket Målestok.
Endvidere viste det sig, at elektriske Genstande kunde påvirke Følelsen.

Elektriciteten

Menneskets Kendskab til Elektriciteten må siges at være så gammelt
som Menneskeslægten selv; thi i Lyn og Torden har de elektriske Kræfter
fra de ældste Tider trådt Menneskene i Møde på en vildere og vold-
sommere Måde end de andre Naturkræfter. Men vi ved ikke, når Men-
nesket først lærte selv at frembringe elektriske Kræfter, eller hvem der
først har opfundet denne Kunst. Opfinderen kan have været en lille Dreng,
der for årtusinder siden under sin Leg ved Danmarks Kyst fandt et
Stykke Rav, pudsede det med en Flig af sin Skinddragt og opdagede, at
Ravet efter Gnidningen tiltrak Hårene i Skindet eller lette Dun. Men
den samme lagttagelse er sikkert gjort mange forskellige steder, og hvor-
fra Kundskaben derom først har udbredt sig i videre Kredse, kan ikke
afgøres.

Imidlertid er det Oldtidens Grækere, der har overleveret os de første
skriftlige Beretninger om denne mærkelige Egenskab hos Ravet, som de
vistnok fik fra Vesterhavets og Østersøens Kyster gennem fønikiske Sø-
mænd: og det er fra det græske Navn for Rav, , Elektron“, at Ordet
Elektricitet senere er afledet; Ordet Elektron skal forøvrigt selv være
dannet af et græsk Ord, som betyder at tiltrække. Allerede den græske
Filosof Thales, der levede i Milet c. 600 f. Kr., kendte Ravets Evne til
efter Gnidning at tiltrække lette Ting som Dun og Avner. Thales sagde.
at Ravet blev besjælet, men han anede næppe, at den „ånd”, han ved
sin Gnidning kaldte frem af Ravet, en Gang skulde blive en mægtig
Hjælper for Menneskeslægten, en Hjælper, som på Menneskets Bud kunde forvandle Nat til Dag for ham, føre hans Tanker med Lynets Fart
til Jordens fJerneste Egne, bevare hans Stemmes Klang til kommende
Slegter, spende de brusende Bjærgbække for hans Vogn og Plov, ja, tvinge
dem til at koge hans Mad og varme hans Hus.


Privatlån og lån uten sikkerhet med betalingsanmerkninger


Foreløbig gik der over to årtusinder, før man nanede videre, end
Thales var nanet. Et betydningsfuldt Skridt fremad blev først gjort i
England af Dronning Elisabeths Læge, William Gilbert af Colchester
(1540-1603), da han udgav Bogen De magnete. Ved denne Bog har
Gilbert grundlagt bande Magnetismen og Elektriciteten som Videnskaber.
I forrige århundrede er de smeltet sammen til én, idet Elektriciteten
optog Magnetismen i sig og derved blev til en verdensomdannende Magt
efter at den først havde gennemlebet en lang Barndomstid, hvor de elek
triske kræfter, Mennesker frembragte, kun kunde bruges til Legeværk.

Men vi må dvæle lidt ved Barndomstidens Legeværk for bedre at blive
i Stand til at forstå senere Tiders Storværker.

Gilberts Værk.
Gilbert var en af de Mænd, som for 3 århundreder
siden indledede en ny Periode i Naturvidenskabens Historie, idet de fra
Studiet af Oldtidsforfatternes Skrifter om Naturen vendte sig til denne
selv, stillede den Sporgsmål og bøjede sig for dens Svar, selv om de
stred mod den hævdvundne Lærdom. I Fortalen til De magnetesiger
Gilbert selv:


Hvor kan man finde de bedste billigste kviklån


 
Sande Visdomselskere, frimodige ånder, som seger Kundskab ikke
blot i Boger, men hos Tingene selv, Eder alene har jeg tilegnet en ny
Slags Forskning. Men hvis nogen af Eder finder Grund til ikke at gå
ind pas de fremsatte Anskuelser, lad ham så fæste sin Opmærksomhed
ved den store Mengde af Eksperimenter og Opdagelser: thi det er dem.
der bringer al Forskning til at blomstre; vi har gravet dem op med megen
Meje, under søvnlose Nætter og med store Pengeofre.” – 1 18 år havde
han arbejdet med de Eksperimenter og Teorier, han fremførte i .De
magnete”. Der er intet i denne Bog.” siger han, som ikke er blevet
undersøgt og atter og atter udført og gentaget under vore øjne. Han
beder enhver, der føler Lyst til at gøre Indvendinger mod Resultaterne,
om at gentage Eksperimenterne for sig selv omhyggeligt, behändigt og
dygtigt, men ikke tankelost og klodset.-

Nuisance

There are two types of nuisances: private and public. The two have little to do with each other. A private nuisance is activity that interferes with the use and enjoyment of someone’s land; air and water pollution, noise, and bad odors are classic examples. Public nuisance has come to mean acts which inconvenience or interfere with public rights common to all. A public nuisance is often a criminal matter enforced by the local prosecuting attorney or the state’s attorney general. Obstructing a highway, operating a house of prostitution, or operating a gambling resort are examples of public nuisances. Overlap between public and private nuisances occurs when a public nuisance also interferes with a private owner’s use and enjoyment of his land.

The common law maintained a bright line between trespass and nuisance by requiring a direct invasion for trespass and excluding intangible intrusions such as smoke drift from being actionable as trespass. Modern technology has made it possible for intangible intrusions of invisible chemical particles to cause considerable damage to property and people, and as a result the courts, in cases such as Bradley, in $ 9.02[B], have had to re-think the lines between trespass and nuisance.

Private Nuisance

According to the complaint, the plaintiff is the owner of a residence which was constructed during the years 1978-1979. The complaint alleges that the resi- dence has a solar system which includes collectors on the roof to supply energy for heat and hot water and that after the plaintiff built his solar-heated house, the defendant purchased the lot adjacent to and immediately to the south of plaintiff’s lot and commenced planning construction of a home. *** ***

Lån op til 15.000 kroner. Få svar allerede idag

Plaintiff’s home was the first residence built in the subdivision, and although plaintiff did not build his house in the center of the lot it was built in accordance with applicable restrictions. Plaintiff advised defendant that if the defendant’s home were built at the proposed site it would cause a shadowing effect on the solar collectors which would reduce the efficiency of the system and possibly damage the system. To avoid these adverse effects, plaintiff requested defendant to locate his home an additional several feet away from the plaintiff’s lot line, the exact number being disputed. Plaintiff and defendant failed to reach an agreement on the location of defendant’s home before defendant started construction. The Architectural Control Committee and the Planning Commission of the City of Muskego approved the defendant’s plans for his home, including its location on the lot. After such approval, the defendant apparently changed the grade of the property without prior notice to the Archi- tectural Control Committee. The problem with defendant’s proposed construc- tion, as far as the plaintiff’s interests are concerned, arises from a combination of the grade and the distance of defendant’s home from the defendant’s lot line. ***

As to the claim of private nuisance the circuit court concluded that the law of private nuisance requires the court to make “a comparative evaluation of conflicting interests and to weigh the gravity of the harm to the plaintiff against the utility of the defendant’s conduct.” The circuit court concluded: “A com ative evaluation of the conflicting interests, keeping in mind the omissions and commissions of both Prah and Maretti, indicates that defendant’s conduct does not cause the gravity of the harm which the plaintiff himself may well have avoided by proper planning.” ** ***

This state has long recognized that an owner of land does not have an absolute or unlimited right to use the land in a way which injures the rights of others. The rights of neighboring landowners are relative; the uses by one must not unreasonably impair the uses or enjoyment of the other. *** ***

The Restatement defines private nuisance as “a nontrespassory invasion of another’s interest in the private use and enjoyment of land.” Restatement (20) Torts $ 821D. The phrase “interest in the private use and enjoyment of land” as used in sec. 821D is broadly defined to include any disturbance of the enjoyment of property. The comment in the Restatement describes the landowner’s interest protected by private nuisance law as follows:

Although the defendant’s obstruction of the plaintiff’s access to sun- light appears to fall within the Restatement’s broad concept of a private nuisance as a nontrespassory invasion of another’s interest in the private use and enjoyment of land, the defendant asserts that he has a right to develop his property in compliance with statutes, ordinances and private covenants without regard to the effect of such development upon the plaintiff’s access to sunlight. In essence, the defendant is asking this court to hold that the private nuisance doctrine is not applicable in the instant case and that his right to develop his land is a right which is per se superior to his neighbor’s interest in access to sunlight. ***

The defendant is not completely correct in asserting that the common law did not protect a landowner’s access to sunlight across adjoining property. At English common law a landowner could acquire a right to receive sunlight across adjoining land by both express agreement and under the judge-made doctrine of “ancient lights.” Under the doctrine of ancient lights if the landowner had received sunlight across adjoining property for a specified period of time, the landowner was entitled to continue to receive unobstructed access to sunlight across the adjoining property. Under the doctrine the landowner acquired a negative prescriptive easement and could prevent the adjoining landowner from obstructing access to light.*

 

Tort Claims and Damage Awards

The median personal injury jury award in all jury tort Cases is about 500.000 Eighty-five percent of all awards are below the arithmetic mean amount $465.000. Awards are much higher in medical malpractice and product liability 1 of more serious injuries in these contexts, but such cases comprise only about ten percent of all state tort filings, and the success rate in such the forty-nine percent average. Awards over $1 million against Individuals constituted only three percent of all awards, and eight per cent of all awards against businesses. Contrary to public perception, punitive damages are infrequently awarded.
 Use of legal claims when suing sunless tan studios
Medical malpractice awards have been news items in recent years with a number of reports of a crisis in the system. Attempts to cap awards in this area by statute or constitutional amendments are widespread. The actual incidence of medical malpractice is given little attention though recent reliable studies have reported high levels of medical errors. In 2000, the Institute of Medicine estimated that 98,000 preventable deaths occur each year in hospitals because of medical errors. A study of Medicare records by Health Grades, Inc. in July 2004 concluded that the actual figure was more than 2.5 times the Institute’s estimate. Health Grades projected that 263.864 preventable hospital deaths were occurring per year due to medical errors. Importantly, medical errors are determined by medical standards of practice not by legal standards. The cost of these errors to the Medicare system was reported to be in excess of $2.85 billion annually. The Health Grades 2004 report concluded that “despite the shocking and widely publicized statistics on preventable deaths due to medical errors in America’s hospitals, there is little evidence that patient safety has improved in the last five years.”

ACCIDENT COSTS

The costs of accidents every year are stupendous despite the downward trend in the accident rate. The National Safety Council estimates that in 2003, there were $605 billion in total economic losses from all types of accidents. The total economic loss figure includes medical expenses, wage losses, and property dam age. In addition, estimates of the “lost quality of life from all 2003 accidents are staggering —more than $1,350 billion. The lost quality of life values are cal- calculated from empirical studies based on what people pay to reduce safety and health risks, for example, in purchasing air bags, smoke detectors, etc. The studies provide the data for computations on life value and risks. The average economic loss for motor vehicle deaths in 2003 was $1.120,000, and $45,500 for disabling injuries. The motor vehicle accident costs for “lost quality of life in 2003 are estimated on average to be about $2.5 million per death and $135,500 per disabling injury.

Accident Data Summary

These unfortunate statistics teach us that accidents in the U.S. are a serious problem annually causing more than 100.000 deaths, 21 million disabling injuries, and costing over half a trillion dollars a year in economic and non-economic losses. In infectious disease terminology, this would be considered an epidemic. Improvements in accident prevention, safety design, safety education, safety regulations, tort law deterrence of unsafe conduct, and emergency medical care must be given high priorities by government and private parties. Traffic accidents remain a consistent annual national tragedy. Home accidents are becoming an equivalent problem in modern society. Improving and practicing safety must be a concern for each of us.

Public perception is that tort litigation is completely out of hand. Popular understanding is that the courts are overwhelmed with a flood of frivolous torts cases and that juries are granting excessive awards. Tort reform organizations have formed with considerable business backing to persuade the public and legislative bodies that changes are needed in the tort system. Proponents of reform have been remarkably successful in affecting public opinion and in lobbying for legislation in state legislatures and Congress. Proposals have been made that would make it more difficult to sue and more difficult to recover when suits are allowed, and that would restrict the size of compensatory and punitive damage awards.

No serious scholar of torts underestimates its flaws and the need for modification across a wide spectrum of areas. Our examination of the subject will provide us with the opportunity to examine proposals for reform. We should be guided, however, by an accurate picture ofthe current state of the torts court dockets and level of awards.

Reliable, independent studies demonstrate that the torts system is not in crisis. State court tort filings are down four percent since 1993 and comprise only about ten percent of all civil filings. Automobile negligence cases comprise about 60 percent of tort claims and have fallen 14 percent since 1996. Medical malpractice claims account for about eight percent, and product liability claims for two percent, respectively, of all state tort filings. Jury trials are rare, occur ring in only three percent of all tort case dispositions. More than 75 percent of tort cases are resolved by settlement or dismissal. Overall, the plaintiff success rate is only 49 percent in jury trials.

Lån 1000 kroner